feb 15, 2015
25970 Views
Komentáre vypnuté na Ako si vybaviť výpis z listu vlastníctva?

Ako si vybaviť výpis z listu vlastníctva?

Written by

Chodenie po úradoch nemá rád azda nikto. Dlhé čakanie v radoch, často krát nepríjemní úradníci… A ak navyše neviete, čo vlastne potrebujete, máte pred sebou naozaj nepríjemné chvíle. Potrebujete výpis z listu vlastníctva? Poradíme Vám, ako si ho „bezbolestne“ vybaviť.

Na koho sa obrátiť?

Existujú dva typy listu vlastníctva. Buď je list vlastníctva použiteľný na právne úkony alebo je list vlastníctva len informatívneho charakteru. Rozdiel v nich je zásadný. List vlastníctva použiteľný na právne úkony dostanete na počkanie na miestne príslušnom Okresnom úrade – katastrálnom odbore, samozrejme za správny poplatok. Môžete ho použiť, ak je potrebný, k všetkým právnym úkonom. Za účelom vypracovania znaleckého posudku na nehnuteľnosť, pri prihlásení sa k trvalému pobytu a pod. Informatívny list vlastníctva si zas môžete zdarma stiahnuť na stránke www.katasterportal.sk. Zväčša má naozaj len informatívny charakter a k právnym úkonom nepostačuje.

List vlastníctva na právne úkony

Ako už bolo vyššie uvedené, dostanete ho na miestne príslušnom katastrálnom odbore Okresného úradu. Miestna príslušnosť sa však vzťahuje na nehnuteľnosť, nie na adresu Vášho trvalého pobytu. Teda ak bývate napríklad v Bratislave, ale list vlastníctva potrebujete na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v Senci, musíte oň požiadať na seneckom úrade. Pripravte si však správny poplatok vo výške 8€. Môžete ho zaplatiť vo forme kolku, ktorý si zakúpite na pošte. Alebo máte možnosť zaplatiť správny poplatok priamo na úrade, a to prostredníctvom kiosku. S potvrdením o zaplatení poplatku potom prídete na kontaktné miesto katastrálneho odboru, ktoré je určené na vybavovanie žiadostí občanov. Malo by byť zreteľne označené . A tak nebudete mať problém nájsť „správne dvere“. No a stačí už len poznať katastrálne územie, kde sa nehnuteľnosť nachádza, povedať meno vlastníka a máte hotovo. Platí tiež, že si môžete vybrať akýkoľvek list vlastníctva, teda napríklad i na susedov dom. Avšak len v prípade, ak nie je list vlastníctva zaplombovaný, teda ak tam neprebieha zmena vlastníckeho práva, zápis záložného práva, či akákoľvek iná zmena údajov. V tomto prípade si list vlastníctva môže vyžiadať len vlastník, a to s občianskym preukazom.

To je všetko. Nezabudnite, že výpis z listu vlastníctva na právne úkony je použiteľný len tri mesiace. Vyžiadajte si ho teda až vtedy, keď ho skutočne potrebujete.

FOTO: katasterportal.sk

 

Article Categories:
Ako vybaviť