apr 26, 2023
217 Views
Komentáre vypnuté na Smart batériové úložisko brAIn by FUERGY

Smart batériové úložisko brAIn by FUERGY

Written by

FUERGY je slovenská technologická spoločnosť ponúkajúca plne automatizované riešenia na riadenie výroby a spotreby elektrickej energie. Medzi jej vlajkové produkty určené pre väčších odberateľov, ako sú napríklad výrobné podniky, logistické sklady alebo nákupné centrá patria smart batériové úložisko brAIn a softvérové riešenie flexibilita brAIn na reguláciu výkonu prevádzkovaných technológií a zdrojov energie. Riešenia od FUERGY už úspešne využívajú aj také spoločnosti ako Železiarne Podbrezová alebo Národný futbalový štadión.

Spoločnosť FUERGY, ktorá stojí za inštaláciou vôbec prvého veľkokapacitného smart batériového úložiska na Slovensku, nedávno získala 16 mil. investíciu, s ktorou plánuje expandovať aj do susedného Česka a Poľska.

Smart batériové úložisko brAIn dokáže viac než len uskladňovať vašu prebytkovú solárnu energiu alebo nočný prúd!

brAIn analyzuje širokú škálu historických dát, online údajov a predikcií generovaných umelou inteligenciou, na základe ktorých autonómne uvoľňuje uskladnenú elektrinu na priamu spotrebu alebo nabíja batérie elektrinou z lokálneho fotovoltického systému / energie z elektrickej siete (podľa toho, čo je vhodnejšie na dosiahnutie lepších výsledkov).

Údaje vstupujúce do analýzy:

Voľná kapacita batérie

Vaše energetické návyky

Predpoveď počasia

Trhové ceny elektriny

Stav elektrickej siete

Potreby dodávateľa elektriny

Lokálna výroba energie (fotovoltika)

Ďalšie online údaje a predikcie

Naše batériové úložisko brAIn sa počas celého dňa priebežne nabíja a vybíja, aktívne sa snaží pomáhať sústave a tým generovať čo najväčší finančný efekt z poskytovania necertifikovaných podporných služieb. Dokáže preto fungovať aj bez kombinácie s fotovoltikou. Nefunguje tedla len ako bežné úložiská, ktoré iba pasívne uskladňujú solárne prebytky.

Vnútro batériového úložiska brAIn by FUERGY

Zjednodušene povedané, čo je energetická optimalizácia od FUERGY.

Pri prebytku energie v sieti softvér vyšle signál nabíjať batérie, zvýšiť výkon prevádzkovaných zariadení a znížiť výkon zdrojov, zatiaľ čo v čase nedostatku energie v sieti robí presný opak.

Toto riešenie je inštalované napríklad aj pre tepelné čerpadlá v Národnom futbalovom štadióne alebo pre oblúkovú pec v Železiarňach Podbrezová, kde správne načasované vypínanie pece, a tým aj znižovanie odberu v čase nedostatku energie v sústave šetrí mesačne státisíce eur. A to bez akejkoľvek batérie, iba s čisto softvérovou nadstavbou k riadeniu pece, ktorú FUERGY implementovalo za necelé dva týždne.

 

Article Categories:
viem viac