nov 4, 2023
218 Views
Komentáre vypnuté na Aký je rozdiel medzi logistikou a distribúciou?

Aký je rozdiel medzi logistikou a distribúciou?

Written by

Logistika a distribúcia sú dva dôležité koncepty v oblasti riadenia dodávok a zásobovania, ale majú rôzne významy a funkcie. Viete, v čom spočívajú tieto dva termíny a aké sú ich hlavné rozdiely? Čítajte ďalej a dozviete sa.

Čím sa zaoberá logistika

Logistika je širší a komplexnejší koncept, ktorý zahŕňa riadenie celého procesu nakupovania, skladovania, prepravy a distribúcie tovaru. Je to strategický a systematický prístup k riadeniu toku tovaru a informácií v rámci dodávateľského reťazca.

Logistika zahŕňa:

  • Plánovanie a riadenie zásob: rozhoduje o tom, kedy a aké množstvo tovaru treba objednať a skladovať tak, aby sa uspokojili potreby zákazníkov.
  • Skladovanie: logistika počíta aj s riadením skladov a zásob. Má dohľad nad skladovaním a organizáciou v skladoch.
  • Preprava a distribúcia: rozhoduje aj o tom ako sa tovar dostane ku konečnému užívateľovi. To môže zahŕňať výber prepravných služieb a spoločností, plánovanie špedície, trás prepravy a sledovanie pohybu tovaru.
  • Optimalizácia procesov: cieľom logistiky je dosiahnuť efektívnosť, minimalizovať náklady v celom dodávateľskom reťazci.

Čím sa zaoberá distribúcia

Pri distribúcii ide o konkrétny proces, ktorý sa týka dodávky tovaru priamo z miesta výroby alebo skladu k zákazníkovi. Ide o operatívny pružný proces, ktorý má na starosti skladovanie a prepravu z miesta pôvodu k miestu určenia. Distribúcia je skrátka súčasťou logistiky.

Distribúcia zahŕňa:

  • Výber prepravných služieb špedičných spoločností: konkrétne rozhoduje o tom, ako bude tovar prepravený, čo môže zahŕňať aj výber prepravcov a určenie trás.
  • Skladovanie: krátkodobé skladovanie tovaru na ceste od miesta výroby ku konečnému zákazníkovi, tak, aby zabezpečila dostupnosť tovaru.
  • Doručenie tovaru: distribúcia končí doručením tovaru zákazníkom. Môže to obsahovať rôzne formy doručenia – priamy odber, doručenie na adresu, či distribučných sietí.

Medzinárodná preprava

Týka sa dopravy tovaru medzi krajinami cez hranice štátov. Je dôležitou súčasťou logistiky a distribúcie, vyžaduje špecifické znalosti a dohľad nad prepravou tovaru. Medzinárodná preprava zahŕňa rôzne právne kroky, musí počítať s colnými postupmi, medzinárodnou logistikou a špecifickými požiadavky na balenie a označenie tovaru.

Logistika je jednoducho širšou oblasťou, ktorá počíta s celým procesom riadenia toku tovaru v rámci dodávateľského reťazca. Distribúcia sa zameriava na konkrétnu fázu doručenia tovaru k zákazníkom. Pre efektívne riadenie dodávok tovaru je nutné sceliť tieto procesy do celkovej stratégie zásobovania.

 

zdroj: freepik

Article Categories:
viem viac