máj 31, 2023
222 Views
Komentáre vypnuté na Automatizácia procesov ako riešenie nedostatku pracovných síl v logistike 

Automatizácia procesov ako riešenie nedostatku pracovných síl v logistike 

Written by

České logistické spoločnosti čelia značnému tlaku na zvýšenie produktivity práce a narastajúcemu nedostatku pracovných síl. Hoci automatizácia má potenciál tieto problémy riešiť, spoločnosti sa často nechajú odradiť od investícií do tejto oblasti kvôli zložitosti implementácie a vysokým nákladom na pořízenie technológie. Príkladom spoločnosti, ktorá dokázala úspešne implementovať automatizáciu procesov, je PERI Česká republika.

Spoločnosť PERI sa stretávala s rastúcimi nákladmi na fyzickú ostrahu svojho logistického areálu v Jeseniciach u Prahy a nespokojnosťou so službami existujúcej bezpečnostnej agentúry. Vtedy sa obrátila na spoločnosť M2C, ktorá navrhla komplexné riešenie zabezpečenia areálu bez nutnosti fyzickej sily. M2C vykonala bezpečnostnú analýzu a navrhla systém založený na automatizácii riadenia vozidiel, ktoré opúšťajú skladovú časť.

Vďaka plnej automatizácii zabezpečenia areálu pomocou nepretržitého kamerového dohľadu a analýze obrazu zo vzdialeného dohľadu Space došlo k výraznému zlepšeniu efektivity a bezpečnosti. Kľúčovou súčasťou systému je e-Reception, ktorá automatizuje odbavenie vodičov a je prepojená s ďalšími technológiami, ako napríklad kamera so čítaním SPZ, automatická závora, LED tabuľa, ale aj s expedičným softvérom používaným na objekte.

Výsledkom je zvýšenie efektivity procesu odbavenia vodičov, zníženie chybovosti spôsobenej ľudským faktorom a eliminácia finančnej náročnosti spojenej s potrebou zamestnancov kryjúcich 24/7 zmeny. Plná automatizácia zabezpečenia areálu umožnila klientovi znížiť náklady až o 60 %.

David Pulkert, obchodný riaditeľ M2C pre Českú republiku, vysvetľuje: “Tam, kde dokážeme nainštalovať technológie, dokážeme ušetriť pracovnú silu. Automatizáciou logistických a bezpečnostných procesov je možné ušetriť niekoľko pozícií, ako sú vrátny, príjem vo sklade, bezpečnostný pracovník alebo recepcia.

Areál typu PERI vďaka tomuto riešeniu ušetrí 3,5 pozície, čo zhruba predstavuje 7 ľudí. U väčších areálov môžu byť úspory pozícií a ľudí ešte väčšie. Ušetrených zamestnancov môže firma presunúť na iné pozície vo spoločnosti.

Pre ešte väčšie zjednodušenie procesu môžu vodiči po prvotnej registrácii pre vjazd využívať používateľsky prívetivú mobilnú aplikáciu, ktorá im umožní rýchlo a efektívne sa zaregistrovať a odbaviť pri príchode do logistického areálu.

Príklad spoločnosti PERI Česká republika ukazuje, že automatizácia procesov v logistike môže byť účinným riešením pre zvýšenie efektivity, zníženie chybovosti a riešenie problému nedostatku pracovných síl. Je dôležité, aby firmy zvažovali investície do automatizácie a nenechali sa odradiť vysokými nákladmi alebo zložitosťou implementácie, pretože dlhodobo môžu priniesť významné úspory a zlepšenie konkurencieschopnosti.

Ak si želáte získať lepšiu predstavu o celom systéme autonómneho riešenia a e-Reception, pozrite si krátke video tu (https://youtu.be/iNMfVG4rg40).

 

Zdroj obrázku: Quality Stock Arts / Shutterstock.com

Article Categories:
viem viac