sep 30, 2023
414 Views
Komentáre vypnuté na Máme tu opäť novelu zákona o odpadoch. Čo prináša zainteresovaným osobám?

Máme tu opäť novelu zákona o odpadoch. Čo prináša zainteresovaným osobám?

Written by

Odpady sú v spoločnosti veľkou témou. Tým, že sa ich množstvo zväčšuje, je aj diskusia čoraz intenzívnejšia. Situácia v riadení odpadov sa neustále mení, zákony sa novelizujú. Týka sa to najmä zákona o odpadoch, ktorý prednedávnom prešiel zmenami. A čakajú ho ďalšie.    

Odpadové hospodárstvo je ovplyvnené aktuálnym stavom životného prostredia, ale aj dohovormi medzi zainteresovanými stranami. Keďže situácia s odpadmi speje skôr k horšiemu, ako k lepšiemu, zákony sa sprísňujú a neustále novelizujú. Rovnako je to aj v prípade slovenskej legislatívy. Nakladanie s odpadmi u nás upravuje zákon o odpadoch. Aké zmeny prináša jeho novela? A čo nás ešte čaká?

Súčasná legislatíva u nás

V roku 2010 uzrel svetlo sveta zákon o odpadoch, ktorý platí dodnes. Počas tých rokov, čo je na Slovensku v platnosti, prešiel viacerými úpravami. Tie sa týkali nielen osôb, ktoré odpad tvoria, ale aj tých, ktoré ho spracúvajú. Veľké zmeny v roku 2019 priniesli upresnenia predpisov týkajúcich sa triedenia odpadov, správy odpadov a zodpovednosťou za ňu.

Čo očakávať?

Zmeny, ktoré nás v najbližšom období čakajú zasiahnu viaceré oblasti odpadového hospodárstva. Prvou je kvalifikácia zamestnancov, ktorých sa nakladanie s odpadmi týka. Predpokladá sa, že neustále zvyšujúce sa nároky na odbornú kvalifikáciu sa budú premietať aj na tieto osoby. Zasiahnuté subjekty musia vzdelávať a absolvovať školenia, aby vedeli správne a bezpečne riadiť odpady a tak znižovať ich negatívny vplyv na životné prostredie.

Samostatná kategória – nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je špeciálnou kategóriou odpadového hospodárstva. Je to odpad, ktorý najviac zaťažuje životné prostredie a tak sa na neho zameriava viac aj legislatívna úprava. V novej úprave zákona by sa mali nachádzať prísnejšie predpisy riadenia nebezpečného odpadu, s cieľom dosiahnuť čo najnižšie riziko zasiahnutia životného prostredia a ľudí, ktorých sa týka. Jedným z týchto odpadov je aj motorový olej. Výkup motorového oleja je jedna z ciest minimalizovania environmentálnej záťaže.

Ako sa v tom orientovať?

Odpadové hospodárstvo je oblasťou zložitou. Jednoduchosť jej nepridávajú ani legislatívne predpisy, ktoré upravujú nakladanie s odpadmi. Zákon o odpadoch, ako jeden z najdôležitejších legislatívnych rámcov neustále prechádza zmenami. Ak sa vás tento zákon týka a chcete sa zorientovať v jeho novinkách, využite možnosť školenia o odpadoch od profesionálov z oblasti odpadového hospodárstva. Rady aj z praxe určite oceníte.

 

 

Article Categories:
viem viac