sep 13, 2015
2323 Views
Komentáre vypnuté na Komfortné založenie s.r.o.

Komfortné založenie s.r.o.

Written by

Rozhodli ste sa podnikať? Máte nápad, chuť aj vstupný kapitál? Chcete sa do toho pustiť samostatne, a teda neplánujete priberať žiadnych spoločníkov, alebo ste, naopak, viacerí? Za najobľúbenejšiu formu podnikania sa už tradične považuje na Slovensku spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má hneď niekoľko výhod. Založenie s.r.o. so sebou ale prináša viacero úkonov, z ktorých môže rozbolieť hlava. Našťastie, dnes existujú partneri, ktorí Vám s tým pomôžu. Nemusíte teda behať po úradoch a vybavovať množstvo nudných záležitostí. Zamerajte sa skôr na priamu činnosť, ktorú chcete vykonávať, venujte sa rodine a svojim hobby. Pri tejto príležitosti si dovolíme odporučiť Sroportal, ktorý sa javí ako skvelé miesto pre Vaše podnikanie. V nasledujúcich riadkoch sa naň pozrieme bližšie, no zrekapitulujeme si aj všetky výhody eseročky.

Neodškriepiteľné benefity

Hoci sa nám s.r.o. spája väčšinou s niekoľkými spoločníkmi, môže ju založiť aj jedna fyzická alebo právnická osoba, pričom verejnú obchodnú a komanditnú spoločnosť musia založiť minimálne dve osoby. Obzvlášť veľkým plusom je skutočnosť, že za porušenie svojich záväzkov zodpovedáte iba do výšky svojho majetku, tým sa myslí majetku spoločnosti. Váš súkromný majetok zostane nedotknutý. Ako spoločník ručíte výškou svojho nesplatného vkladu, a teda svojím podielom na základnom imaní. Kým pri akciovej spoločnosti je minimálna hodnota základného imania 25.000 eur, pri s.r.o. je to len 5.000 eur. Minimálny vklad jedného spoločníka je stanovený na 750 eur. V prípade, že spoločnosť zakladajú dve osoby, postačí pri zápise do obchodného registra splatiť 2.500 eur. Zvyšok vkladu môže spoločník splácať až do piatich rokov od vzniku spoločnosti.

Účelné a jednoduché

Pokiaľ sa rozhodnete vykonávať akékoľvek zmeny s.r.o. (zmena osobných údajov, rozšírenie predmetu podnikania, zmena sídla a pod.), môžete sa opäť obrátiť na Sroportal, ktorý to všetko vybaví za Vás v expresne krátkom čase. Pri založení spoločnosti s.r.o. nevzniká ani okamžitá povinnosť vytvoriť zákonný rezervný fond. Prvýkrát sa tvorí až po dosiahnutí čistého zisku vo výške 5%. Podiely v s.r.o. sú u fyzických osôb predmetom dedenia a u právnických prechádzajú na právneho zástupcu. Organizačná štruktúra takejto spoločnosti je mimoriadne jednoduchá, pretože povinnými orgánmi sú iba valné zhromaždenie a konatelia. Dozorná rada nie je povinná. Ak má spoločnosť iba jedného spoločníka, môže vykonávať tiež funkciu konateľa a valného zhromaždenia. Treba ale poznamenať, že na konateľov a členov dozornej rady s.r.o. sa vzťahuje zákaz konkurencie. Nemôžu teda vykonávať vo vlastnom mene, na vlastný účet a v prospech inej osoby obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti, v ktorej pôsobia.

Mimoriadne výhodné

Ako sme už spomínali, Sroportal.sk prevezme celú organizáciu pri zakladaní spoločnosti na seba. K dispozícií je odborná konzultácia a poradenstvo kvalifikovaných právnikov. Špecialisti Vám vypracujú všetky potrebné dokumenty (Spoločenská zmluva, Plnomocenstvo, Prehlásenie správcu vkladu a iné). Elektronické ohlásenie živností v sebe zahrňuje neobmedzený počet voľných živností, a to úplne bez poplatkov. Pripravia sa tiež žiadosti na daňový a colný úrad, aby sa následne získal súhlas správcu dane. Podá sa návrh na zápis do obchodného registra. Sroportal prevezme výpis, zaregistruje Vás na daň z príjmu (ak prejavíte záujem) a v konečnom štádiu Vám odošle všetky dokumenty. Vašou úlohou bude iba overiť podpisy na notárskom úrade alebo matrike, zaplatiť súdny poplatok po založení s.r.o. a zabezpečiť súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra. Platíte až po priamom zápise spoločnosti. Založenie eseročky nebolo nikdy také jednoduché. Okrem toho nájdete na tomto mieste pomoc aj pri rušení spoločnosti, ako i pri mnohých ďalších úkonoch. Nech sa páči, začnite podnikať komfortne.

 

Foto: © Oksana Kuzmina / Dollar Photo Club

Article Categories:
Ako na to