dec 20, 2016
1770 Views
Komentáre vypnuté na Správny výber plynového kotla pre vaše úsporné bývanie

Správny výber plynového kotla pre vaše úsporné bývanie

Written by

Trh s vykurovacou technikou je naozaj pestrý. Aj keď existujú viaceré zariadenia, pomocou ktorých sa domácnosti vykurujú či získava sa teplá úžitková voda, za najpopulárnejšie sa považujú plynové kotle. Vykurovanie pomocou zemného plynu predstavuje najvyužívanejšiu alternatívu. Pokiaľ má byť vykurovanie nehnuteľností zabezpečené naozaj efektívne a hospodárne, práve plynové kotle sú tým správnym riešením.

Viacero odborníkov sa zhoduje v názore, že zariadenie, ktoré bude udávať trendy v oblasti vykurovania domácností je plynový kondenzačný kotol. Tento typ zariadenia už na trhu niekoľko rokov pôsobí, stáva sa čoraz populárnejším a postupne nachádza svoje uplatnenie. Predchodcom plynového kondenzačného kotla je klasický plynový kotol. Plynový kondenzačný kotol funguje na princípe kondenzácie, vďaka čomu je zariadenie oveľa ekologickejšie a efektívnejšie. Tento typ plynového kotla umožňuje získavať viac tepla za menej peňazí, v čom spočíva jeho hospodárnosť. Kondenzácia a jej fungovanie sú známe už viac než sto rokov, vo vykurovacích zariadeniach sa začali objavovať len prednedávnom. Kondenzácia zabezpečuje, že spaliny (ktoré v prípade klasického kotla unikali cez komín do atmosféry) sú skondenzované a teplo z nich získané sa odovzdáva vode pritekajúcej do systému, ktorá je následne ohrievaná. Plynové kondenzačné kotle využívajú aj teplo z pary, ktorá sa v spalinách nachádza.

Na trhu s vykurovacou technikou je možné nájsť plynové kondenzačné kotle v rozličnej výkonnosti. Pri výbere toho správneho zariadenia by sa jeho budúci majiteľ mal zamerať hlavne na objem plochy, ktorá ním bude vykurovaná v porovnaní s jeho výkonnosťou. Nie je dobré, ak sa na vykurovanie menšej nehnuteľnosti vyberie plynový kondenzačný kotol s vyššou výkonnosťou, pretože dochádza ku vykurovacím stratám. V opačnom prípade, ak sa chystáme vykúriť väčšiu plochu a zvolíme si plynový kotol s menšou výkonnosťou, nebude to práve najrozumnejšie riešenie. Plynový kondenzačný kotol s nižšou výkonnosťou nebude schopný plochu vykúriť plnohodnotne.

Čoraz viac domácností sa začína zameriavať na úsporu energií, ktoré sú vynakladané na získavanie tepla s optimálnym prihliadnutím na šetrenie životného prostredia. Aj táto oblasť sa posúva neustále dopredu a v súčasnosti plynový kondenzačný kotol dokáže ušetriť až 17 % nákladov v porovnaní so staršími druhmi plynových kotlov. Aj keď sú ceny na obstaranie plynového kondenzačného kotla o niečo vyššie, investícia sa určite oplatí, pretože zariadenie je efektívne a vynaložené investície sa skôr či neskôr vrátia. Aj keď už vo viacerých domácnostiach nachádza svoje uplatnenie, vďaka úspornosti a hospodárnosti sa rast jeho podielu vo vykurovacích sústavách domácností ešte len očakáva.

Article Categories:
Ako na dom a zahradu