nov 22, 2018
1108 Views
Komentáre vypnuté na Máte majetok riadne poistený? Skontrolujte si to

Máte majetok riadne poistený? Skontrolujte si to

Written by

Poistenie majetku je často prehliadaným artiklom finančného trhu. K poisteniu nehnuteľnosti nás dovedie napríklad hypotéka, pri ktorej je to povinnosťou. Poistenie domácnosti však mnohým klientom príde ako zbytočná investícia. Je tomu ale naozaj tak? A čo je to diferenčné poistenie?

Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo všetko nám môže zničiť domácnosť. Zemetrasenie môžeme, až na pár výnimiek, z našich končín zrejme vylúčiť. Povodeň, krupobitie, víchrica, to sú už skutočné hrozby, proti ktorým naša domácnosť nemôže bojovať! Takto môžeme prísť aj o tisíce eur.

Ktoré riziká môžeme eliminovať poistením domácnosti

 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho častí
 • víchrica, krupobitie
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • voda z vodovodného potrubia
 • sneh, lavína, povodeň, záplava
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
 • dokonca výbuch sopky, zemetrasenie
 • odcudzenie – krádež stavebných súčastí,
 • vandalizmus

Zoznam rizík je celkom dlhý, čo poviete? Toto všetko vám dokáže poistenie domácnosti pokryť. Prírodné katastrofy, či vandalizmus, nedokážeme ovplyvniť a poistením si môžeme ušetriť mnoho starostí.

Čo všetko je „domácnosť“

Predstavte si svoj dom alebo byt ako zmenšeninu, ktorú držíte v ruke. Prevráťte vašu nehnuteľnosť hore nohami. Všetko, čo v takom prípade spadne, zaraďujeme do kategórie domácnosť. Je toho veľa, čo spadne? Zrátajte cenu všetkých spadnutých vecí. Je poistenie domácnosti naozaj zbytočný luxus?

Luxus je skôr mať domácnosť nepoistenú. Keď si zrátate, koľko by vás stála náhrada škôd vzniknutých v dôsledku prírodnej katastrofy, poistenie je samozrejmosťou. Ak poistenie predsa len považujete za prežitok, môžete urobiť niekoľko krokov, aby ste svoju domácnosť ochránili.

Čo všetko môžem v domácnosti ochrániť:

 • Nábytok aj elektroniku,
 • šperky, riady, knihy, doplnky, odevy,
 • cenné papiere vrátane peňazí
 • cudzie veci, používané na základe zmluvy
 • stavebné súčasti bytu – okná, sanita

Podhodnotenie ako prvé riziko

Pri poistení majetku je potrebné si pri poistení uvedomiť skutočnú hodnotu svojho majetku a podľa toho určiť poistné sumy. Z praxe vieme, že klienti často uvádzajú nižšie poistné sumy aby ušetrili na ročnom poistnom. Keď však potom nastane poistná udalosť, klientovi nemôžu byť vyplatené adekvátne sumy vzhľadom na vyššiu skutočnú hodnotu majetku než je poistná suma.

V takých prípadoch sa klienti cítia ukrátení. Tomu sa snažia predchádzať napríklad v Ergo poisťovni, kde klientom ponúkajú zľavu na poistnom až do výšky 45%. Motivuje to k uvedeniu riadnej poistnej sumy. Klient tak môže dosiahnuť nižšie poistné a zároveň mať majetok poistený plnohodnotne.

Prerobiť, či neprerobiť

Môžete sa ocitnúť aj v situácii, kedy máte síce domácnosť poistenú, ale neviete, či je poistenie dostatočné. Alebo už viete, že by ste ešte pripoistenie potrebovali. Ak však nechcete poistenie rušiť, prerábať, či riskovať, že počas výpovednej doby poistenia nebudete chránení, vyriešite to diferenčným poistením.

Diferenčné poistenie je unikátnym druhom poistenia, ktoré ako prvá na Slovensko prináša práve ERGO Poisťovňa.

Diferenčné poistenie znamená, že aj keď máte ešte stále platnú zmluvu v inej poisťovni, súčasne môžete využívať všetky výhody, ktoré prináša ERGO Skvelé bývanie.

Pri diferenčnom poistení vám v prípade poistnej udalosti poisťovňa doplatí rozdiel medzi poistným plnením z vašej pôvodnej zmluvy a tým, čo by bolo vyplatené pri novej poistnej zmluve.

Spoliehať sa iba na poistenie je chyba

Aj keď premýšľate nad uzatvorením poistenia domácnosti. Môžete si ešte k tomu aj sami pomôcť. Bleskozvod je napríklad elementárny prvok ochrany vašej domácnosti pred prírodným živlom. Blesky môžu narobiť v dome veľké škody. Takto im predídete.

Ponúkajú sa nám aj jednoduché bezpečnostné prvky vo vnútri domu. Je podľa vás bezpečnejšie svoj televízor pevne ukotviť do nástenného držiaka než ho iba položiť na tv stolík? Určite áno. Rovnako tak môžeme nábytok upevniť o steny nášho príbytku. Kvalita materiálov pri oknách tiež nie je zanedbateľnou. Na internete nájdeme mnoho tipov, ako zvýšiť zabezpečenie nášho majetku.

Poistenie domácnosti najlepším riešením

Akokoľvek sa budeme snažiť, našu domácnosť si nikdy nezabezpečíme na 100% sami. Jediným riešením stále ostáva poistenie. S dobrým poistením sa nám bude určite doma aj lepšie zaspávať. Vedomie, že v prípade nepredvídateľnej udalosti je o všetko finančne postarané, je na nezaplatenie.

Article Categories:
Ako na domácnosť