feb 20, 2023
501 Views
Komentáre vypnuté na Je potrebná montáž bleskozvodu?

Je potrebná montáž bleskozvodu?

Written by

Montáž bleskozvodu je dôležitou súčasťou každej budovy, či už ide o bytový alebo priemyselný objekt. Bleskozvod slúži na ochranu budovy a jej obyvateľov pred škodami, ktoré dokáže úder bleskom spôsobiť.

V súčasnosti existuje množstvo noriem a predpisov, ktoré určujú, či je montáž bleskozvodu povinná pre daný typ budovy. Keď sa však na to pozrieme priamo z hľadiska zákona, tak ten hovorí, že zákonná povinnosť inštalovať bleskozvod na budovu nastáva až vtedy, keď ju stanoví projektant danej budovy. Pri nesplnení tejto podmienky aj napriek tomu, že bola stanovená v projektovej dokumentácii môže dôjsť k neúspešnej kolaudácii budovy. Pri priemyselných budovách závisí povinnosť montáže bleskozvodu od  jej výšky a typu prevádzky.

Pri výbere bleskozvodu je dôležité zvážiť niekoľko prvkov, akými sú napríklad veľkosť budovy, typ strechy, alebo lokalita. Na základe týchto faktorov sa viete rozhodnúť pre správny bleskozvod, ktorý bude schopný efektívne preniesť prúd do zeme, a zabezpečiť tak bezpečnosť budovy a jej obyvateľov.

Montáž bleskozvodu prináša množstvo výhod, ako je napríklad zvýšenie bezpečnosti, ochrana pred požiarmi vzniknutými kvôli zásahu blesku, či zabezpečenie stability budovy. Okrem toho bleskozvod chráni elektrické zariadenia a spotrebiče v budove pred prípadným poškodením kvôli vzniknutému výboju.

Aktuálne existuje široký výber rôznych typov bleskozvodov, ktoré sú presne prispôsobené potrebám a požiadavkám jednotlivých budov. Patria sem napríklad bleskozvody s uzemnením, bleskozvody s ochrannými vodičmi, interné bleskozvody, bleskozvody s ochrannými sieťami a podobne. Každý typ bleskozvodu má svoje výhody a nevýhody, preto je dôležité zvážiť všetky faktory a zvoliť ten správny pre vašu budovu.

Montáž bleskozvodu by mala byť vykonávaná odborníkmi so skúsenosťami v tejto oblasti. Okrem toho, že budete mať záruku profesionálne vykonanej práce, tak vám poradia aj pri správnom umiestnení a výberu typu bleskozvodu, aby zabezpečili jeho maximálnu účinnosť. Medzi týchto odborníkov patrí spoločnosť Gamat, ktorá zabezpečuje v rámci širokého portfólia svojich služieb aj montáž bleskozvodu.

Na záver by sme len radi pripomenuli, že montáž bleskozvodu je jedna z vecí, ktorú by ste nemali podceňovať, pretože či už spôsobený požiar, alebo poškodená budova sú finančne nákladnejšie ako samotná jednorazová montáž.

Article Categories:
Ako na to · viem viac