feb 16, 2015
3318 Views
Komentáre vypnuté na Ako si vybaviť hypotéku

Ako si vybaviť hypotéku

Written by

V súčasnosti sú úroky hypotekárnych úverov na historicky najnižších hodnotách. Hypotéku si tak môžete vziať za skutočne výhodných podmienok. A keďže klesajú i ceny nehnuteľností, mnoho ľudí sa rozhodlo pre financovanie nového bývania. A bez hypotéky to často krát nejde. Čo všetko teda zahŕňa proces vybavovania hypotekárneho úveru?

Prieskum trhu

Keďže banky sa predbiehajú v ponukách, najskôr je potrebné poriadne si porovnať podmienky úverových produktov. Urobiť tak môžete osobne na pobočkách bánk, na ich webových stránkach, či prostredníctvom finančného poradcu. Mnohé banky ponúkajú napríklad zľavu z poplatku za vybavenie, odpustenie prvej splátky, či znalca zdarma. V prvom kroku si teda zvoľte banku, ktorej ponuka Vám bude najviac vyhovovať.

Žiadosť o hypotekárny úver v konkrétnej banke

Ak ste si banku vybrali, dohodnite si stretnutie s jej hypotekárnym špecialistom. Na tomto stretnutí sa spíše žiadosť o hypotekárny úver, ku ktorej je nutné priložiť i kópie dvoch dokladov totožnosti, potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a tiež list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy na nehnuteľnosť, ktorú chcete založiť (teda zaťažiť hypotékou). Súčasťou tejto žiadosti musí byť i znalecký posudok na nehnuteľnosť, ktorá má byť predmetom záložného práva. Pobočka banky zasiela Vašu žiadosť spolu s priloženými dokladmi centrále, ktorá rozhodne o jej schválení alebo zamietnutí.

real estate agent handing over keys to home

Schválenie hypotéky

Schvaľovací proces môže trvať aj 30 dní. Ak je však jeho výsledkom schválenie Vašej žiadosti, máte vyhraté. Mnohí žiadatelia totiž nedostanú úver v plnej výške, prípadne je ich žiadosť zamietnutá. Teraz Vás čaká podpis úverových a záložných zmlúv v banke. Úverové zmluvy si uschovajte. Sú v nich potrebné informácie o výške splátok, úroku, ročnej percentuálnej miere nákladov a pod. V záložných zmluvách sú zas informácie o zakladanej nehnuteľnosti. Dve vyhotovenia záložných zmlúv spolu s návrhom na vklad a kolkom v hodnote 66€ musíte odniesť na príslušný katastrálny odbor. Tam budú zaevidované a na nehnuteľnosť bude na základe týchto zmlúv zriadené záložné právo v prospech banky.

Preukázanie sa na pobočke a čerpanie úveru

Po „zavkladovaní“ záložných zmlúv na katastri si musíte pripraviť i kolok v hodnote 8€. Vyberiete si totiž list vlastníctva založenej nehnuteľnosti použiteľný na právne úkony. Slúži ako doklad, že ste záložné zmluvy odniesli na kataster a na liste vlastníctva je teda vyznačená plomba o tom, že prebieha zápis záložného práva v prospech banky. Po preukázaní sa takýmto listom vlastníctva na pobočke banky dochádza k prevodu peňazí na Váš účet a k samotnému čerpaniu hypotéky.

FOTO: Romolo Tavani / Dollar Photo Club

Article Categories:
Ako vybaviť