aug 12, 2015
2649 Views
Komentáre vypnuté na Ako postupovať v prípade dopravnej nehody

Ako postupovať v prípade dopravnej nehody

Written by

Viete, ako reagovať v prípade dopravnej nehody? Kedy treba volať políciu a kedy vám stačí informovať vašu poisťovňu? Naučte sa s nami reagovať konštruktívne, bez neprimeraného stresu a negatívnych emócií.

Situácie na cestách sa nikdy nedajú predvídať. Jednou nohou lavírujete na hrane zákona a stojíte za mrežami, druhou ste z polovice na druhom brehu. Dopravné nehody sú na dennom poriadku a záleží na vás, aby ste vedeli vo vypätej situácii správne reagovať.

Kedy hovoríme o dopravnej nehode a treba volať políciu:

Za dopravnú nehodu sa podľa § 64 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len „zákon“) považuje udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde k:

 • k usmrteniu alebo zraneniu osoby;
 • k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia;
 • k úniku nebezpečných vecí;
 • ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 1,5-násobok väčšej škody podľa Trestného zákona, čo približne zodpovedá sume 4 000 euro.

Políciu treba zavolať aj vtedy, ak účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej priebeh, prípadne nedôjde k dohode medzi účastníkmi nehody.  Za dopravnú nehodu sa teda považuje aj škodová udalosť, pri ktorej sa účastníci nedohodli na jej zavinení, ak je niektorí z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

O dopravnej nehode hovoríme aj v prípade, ak účastník škodovej udalosti nezastavil bezodkladne svoje vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti alebo mu neposkytol údaje o poistení vozidla.  

Vo všetkých ostatných prípadoch ide o škodovú udalosť, pri ktorej nie je povinnosť nahlásiť ju dopravnej polícii. Príslušníkov v zelenom volajte aj v prípade, že vám auto poškodil neznámy páchateľ, prípadne ide o krádež auta vrátane jeho výbavy.

Volajte poisťovňu, ak škoda nepresiahne 4000 euro

V prípade, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody ako vodič osobného motorového vozidla a situácia vám to umožní, najprv zapnite výstražné svetlá. Následne si oblečte reflexnú vestu a označte v bezpečnej vzdialenosti miesto vzniknutej nehody pomocou výstražného trojuholníka.

Ak sa pri nehode vyskytujú zranené osoby, poskytnite im bezodkladne prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu. V situácii, keď vzniknutá škoda nepresiahne 4 000 EUR, stačí spolu s ostatnými poškodenými vyplniť tlačivo Záznam o dopravnej nehode, ktoré ste dostali pri uzatvorení poistnej zmluvy príslušnou poisťovňou.

V prípadoch, že po dopravnej nehode je vaše motorové vozidlo nepojazdné, alebo sa stalo nepojazdné v dôsledku mechanickej poruchy, kontaktujte asistenčné služby. Charakter a rozsah asistenčných služieb závisí od druhu uzavretého poistenia v príslušnej poisťovni. Ak vaša poisťovňa neposkytuje asistenčné služby v rámci PZP, môžete si takéto služby zabezpečiť pripoistením.

Pri vypĺňaní tlačiva dbajte na správnosť údajov, dôsledne vyplňte podrobnosti vzniku dopravnej nehody a nezabudnite skontrolovať podpis účastníkov dopravnej nehody. Poisťovňu bude zaujímať podrobný nákres či schéma vzniku dopravnej nehody s vyznačením vinníka nehody.

V prípade, že nemáte k dispozícii záznam o dopravnej nehode, vymeňte si s druhou stranou nasledovné údaje:

 

 • meno;
 • priezvisko;
 • bydlisko;
 • typ motorového vozidla;
 • evidenčné číslo vozidla (ŠPZ);

 

 • číslo poistnej zmluvy a názov poisťovne, ktoré sú uvedené na bielej karte vydanej k povinnému zmluvnému poisteniu.

Dokedy treba nahlásiť poistnú udalosť príslušnej poisťovni?

Väčšina poisťovní vám umožňuje poistnú udalosť nahlásiť elektronicky, prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Niektoré poisťovne už dnes umožňujú nahlásenie dopravnej nehody cez mobilnú aplikáciu. Pri kontakte s poisťovňou majte pripravené základné údaje o poistnej udalosti, ktorými sú dátum a čas jej vzniku, informácia o type vzniknutej poistnej udalosti, číslo poistnej zmluvy, evidenčné číslo poisteného vozidla, telefonický či emailový kontakt na poškodeného.

Na nahlásenie poistnej udalosti, resp. nehody, ktorú ste vy sami spôsobili poisteným autom, sú zákonom stanovené lehoty a to:

 

 • do 15 dní od jej vzniku, ak nastala na území Slovenska;
 • do 30 dní od jej vzniku, ak nastala v zahraničí.

 

V prípade, že ide o iný typ poistnej udalosti, môžete sami zvážiť, kedy uvedenú skutočnosť nahlásite. Odporúča sa nahlásiť poistnú udalosť čo najskôr.

Tip: Ak by ste sa nezmestili do lehoty alebo vám nahlásenie poistnej udalosti v závale iných povinností vypadlo, určite tak urobte aj s oneskorením. Je možné, že poisťovňa poistnú udalosť zohľadní aspoň čiastočne.

Foto:

Article Categories:
Ako na to