aug 20, 2015
2025 Views
Komentáre vypnuté na Dabing a spoločnosť Aspena

Dabing a spoločnosť Aspena

Written by

Dabing alebo dabovanie je dobre známa forma pretlmočenia inojazyčného audiovizuálneho diela. Funguje na princípe nahrávania slov v jednom jazyku k obrazovej zložke cudzojazyčnej predlohy. Pohyby pier musia byť v zhode s nahrávanými replikami. S úplným dabingom sa stretávame pri animovaných filmoch a počítačových hrách. Poznáme aj tzv. rýchlodabing (voiceover), kedy je pôvodný zvuk iba stiahnutý a preklad je nahovorený zväčša jednou osobou. Tento typ sa využíva najmä mimo profesionálnych štúdií.

Slovensko patrí medzi krajiny, kde sa okrem vlastného dabingu preferuje aj český. Keďže čeština je jazyk, na ktorom mnohí z nás vyrastali, nemáme problém rozumieť mu. Mladšia generácia však neraz ocení aj v tomto prípade aspoň titulky. Dabing je pre nás bez pochýb veľkým prínosom, no má i odporcov, ktorým sa nepozdáva sloboda v preklade a strata originálnej podstaty myšlienky. Kvalita dabingu je priamo závislá na kvalite hereckého prednesu, ale hlavne na kvalite samotného prekladu pôvodného textu.

Dablérov robia spravidla herci, ktorí sa dokážu vžiť do ilustrovanej situácie a vytvoriť vďaka svojmu hlasu tón pôvodného znenia, bez stratených alebo pridaných emócii. Na to, aby mal herec s čím pracovať, potrebuje špičkovo prepracovaný text. Televízne štúdiá úzko spolupracujú s prekladateľskými agentúrami, akou je na Slovensku napríklad Aspena. Tím profesionálov pripraví všetko tak, aby bol preklad čo najdôveryhodnejší. Do úvahy sa berie i lokalizácia, čo je preklad s kultúrnou nadstavbou.

Kvalitné služby s dlhou tradíciou

Kvalitným prekladom sa zaručí nielen správny prenos autorovej myšlienky, ale aj lepší divácky zážitok. Z tohto dôvodu je výber prekladateľa kľúčovým krokom ku kvalitnému dabingu, ktorý si užijú aj priaznivci originálneho znenia. Aspena poskytuje vysokokvalitné služby z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva už 20 rokov. Ponúka preklady z angličtiny a do angličtiny so zaručenou kvalitou, pričom spolupracuje s lingvistickými odborníkmi a rodenými hovorcami. Okrem angličtiny sú ale záujemcom k dispozícií aj iné jazyky, prevažne zo strednej a východnej Európy.

Simultánne tlmočenie

Medzi službami, ktoré agentúra Aspena ponúka, nájdete aj simultánne tlmočenie, ktoré sa často využíva pri konferenciách so zahraničnou účasťou, politických stretnutiach alebo prednáškach. Ide o preklad hovoreného slova súčasne s jeho prednesom, čo si vyžaduje mimoriadne dobrý tréning a dokonalé poznanie daného jazyka. Podobne ako pre dabing, aj pre simultánne tlmočenie platí, že základom je prenos pôvodnej myšlienky bez strát alebo modifikácie zmyslu počas prekladu. Agentúra poskytuje na tieto účely špičkových odborníkov, ktorí sú schopní tlmočiť na vrcholovej úrovni. Okrem typického tlmočenia pomocou techniky, kde sú tlmočníci uzavretí v oddelených kabínkach a poslucháči si volia preferovaný jazyk, je prístupná aj službu tzv. šušotáže, čo je šepkanie prekladu priamo do ucha klienta. Či už patríte do odbornej televíznej brandže, alebo sa pokladáte za biznismena, ktorý chce rozvíjať svoj obchod v zahraničí, s Aspenou môžete počítať.

 

FOTO:  © [Photographer’s name] / Dollar Photo Club

 

Article Categories:
Ako na to