apr 7, 2022
441 Views
Komentáre vypnuté na Získajte rodinné prídavky z Rakúska až päť rokov naspäť

Získajte rodinné prídavky z Rakúska až päť rokov naspäť

Written by

Vedeli ste, že pokiaľ ste pracovali, alebo pracujete v Rakúsku, máte ako živnostník i zamestnanec nárok na rodinné prídavky na deti? Mnohí sa ich vzdávajú z nevedomosti, ale aj preto, že si ich nevedia vybaviť. Nechajte to na profesionáloch. Firma TJ-Legal už vyriešila tisíce žiadostí.

Na aké rodinné prídavky v Rakúsku máte nárok?

Pokiaľ ako Slováci pracujete v niektorom zo štátu EU, máte v ňom nárok poberať aj príspevky na deti. Platí to aj pre Rakúsko. Rodinné prídavky Rakúsko pre deti s trvalým bydliskom na Slovensku sa pohybujú od 122,57 € až do čiastky 158,91 €. Výška týchto príspevkov sa odvíja od trvalého bydliska aj veku dieťaťa. Nie je naviac úplnou. Získať je možné tiež súrodenecký bonus 5,05 až 36,97 € podľa počtu detí, taktiež bonus na ZŤP dieťa vo výške do 110,84 €. Špeciálny príspevok 71,10 € je možné získať v septembri. Ide o tzv. štartovné do školy. Aktuálne platí, že v prípade, že na dieťa poberáte príspevky aj na Slovensku, sú tieto z tých v Rakúsku odpočítané.

Rodinné prídavky v Rakúsku nie sú nijak zanedbateľné

Pokiaľ ste tam pracovali dlhšie obdobie, ale prídavky ste neriešili, stále máte možnosť získať ich spätne, a to za šesť rokov. Bežne sú prídavky učené pre deti do 18 rokov, alebo do 24 rokov, ak dieťa študuje na vysokej škole. Prídavky na deti Rakúsko prideľuje vždy za tie mesiace, kedy ste boli v Rakúsku sociálne poistení, a to hneď od prvého dňa poistenia.

Získajte prídavky na dieťa Rakúsko

Spojte sa s profesionálmi, ktorý vám pomôžu získať prídavky na deti, na ktoré máte legálny nárok. Firma TJ-Legal sa špecializuje nielen na prídavky na dieťa z Rakúska, Nemecka, z Holandska, z Veľkej Británie, z USA a zo Slovenska, ale trebárs aj na problematiku vrátenia daní. Na webových stránkach https://tj-legal.com/rodinne-pridavky/pridavky-na-dieta-rakusko zistíte, na čo máte nárok a ako spolupráca s TJ-Legal funguje. Za rozumný poplatok získate peniaze, o ktoré by ste inak prišli.

Article Categories:
Ako na to