feb 27, 2017
1260 Views
Komentáre vypnuté na Skupiny finančných služieb

Skupiny finančných služieb

Written by

Finančné služby vystupujú ako samostatný sektor v rámci národného hospodárstva, spadajúci pod sektor služieb. Pod finančný sektor národného hospodárstva patria všetky finančné inštitúcie operujúce na území tohto štátu, ktorých hlavným účeľom je hospodárenie či už s vlastnými finančnými prostriedkami alebo financiami ich klientov. Služby finančných spoločností využívajú nielen tí, ktorí trpia akútnym nedostatkom financií, ale aj takí jednotlivci, ktorí majú prebytok financií a plánujú ich efektívne zhodnotiť. Služby finančných inštitúcii využívajú nielen právnické osoby, ale aj fyzické osoby, či už živnostníci alebo jednotliví občania. Neexistuje žiadna krajina, ktorá by na svojom území nemala čo i len jednu finančnú spoločnosť. V každej krajine ich nájdeme hneď niekoľko, pričom každá z týchto inštitúcii zabezpečuje štátu inú funkciu.

Niektoré sa špecializujú na poskytovanie bankových produktov, niektoré na poskytovanie finančného poradenstva, nájdeme však aj také, ktoré finančné služby poskytujú komplexne. Spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexné finančné služby je aj spoločnosť winners group. Pojem komplexnosť v sebe spája poskytovanie takmer všetkých služieb, ktoré sú svojou činnosť ovplyvňované peniazmi.

Stabilita finančného sektora je veľmi dôležitá, nakoľko má táto oblasť vplyv na celkovú stabilitu štátu. Vzhľadom na to, že svetové napredovanie je ovplyvnené fenoménom globalizácie, nestabilita finančných trhov vedie ku vzniku globálnych svetových kríz, preto je stabilita tohto sektora veľmi dôležitá.

Finančný sektor je klasifikovaný ako samostatná kategória – peňažníctvo a poisťovníctvo. V rámci tohto sektora sa rozdeľuje do viacerých skupín, pričom medzi základné skupiny patria:

–        bankové služby poskytované komerčnými bankami: pokrýva široký záber činností. Najčastejšie sa však jedná o úschovu peňažných prostriedkov, vedenie účtov, poskytovanie úverov či sprostredkovanie bezhotovostného platobného styku.

      poisťovacie služby: poskytujú sa v prípade záujmu klienta o poistenie určitej zložky. Najčastejšie klienti poisťujú svoje nehnuteľnosti, motorové vozidlá, uzatvárajú životné, ale i neživotné poistenie.

       služby zamerané na iné finančné sprostredkovanie, nespadajúce do prvých dvoch spomenutých kategórii: v tejto kategórii nájdeme produkty zamerané na finančný leasing, poskytovanie obchodných úverov či rozličné činnosti záložní alebo holdingových spoločností.

–       ostatné finančné služby: jedná sa najmä o riadenie a správu finančných trhov, činnosti finančných sprostredkovateľov, agentov či maklérov. Rovnako však do tejto kategórie možno zaradiť aj dôchodkové zabezpečenie pre klienta či poradenstvo v akejkoľvek otázke týkajúcej sa financiií či finančného zabezpečenia.

Vo finančnom sektore pôsobí veľký počet finančných spoločností, ktoré svojim klientom poskytujú finančné služby. Každá spoločnosť je však iná a rovnako každý jeden produkt je nastavený úplne inak. Ak si chce klient vybrať ten najvhodnejší, musí získavaniu informácii a porovnávaniu ponúk jednotlivých sprostredkovateľov venovať určitý čas.

Article Categories:
Ako na to