mar 20, 2015
2603 Views
Komentáre vypnuté na Prečo platiť za odborné preklady?

Prečo platiť za odborné preklady?

Written by

Dnes máme pocit, že všetci vieme aspoň jeden svetový jazyk plynulo a dohovoríme sa dokonca niekoľkými. Vďaka intenzívnemu prenikaniu anglických slov do nášho jazyka, cudzojazyčným piesňam v rádiách, televíznym programom a internetu sme v dennodennom kontakte s angličtinou. Teda jazyková bariéra sa stiera a sme vďaka tomu zdatnejší aj v ostatných jazykoch. Je ale rozdiel medzi tým, čomu v bežnej reči rozumieme a vieme na to reagovať, a medzi odbornou slovnou zásobou v konkrétnom jazyku a profesii.

Nezanedbajte odborný preklad dokumentu

Pri odbornom preklade dokumentov platia úplne iné pravidlá ako pri laickej komunikácii. Mnohé profesijné výrazy sú v bežnej reči takmer neznáme, prípadne jeden výraz môže mať v rôznych odboroch odlišný význam. Preto iba odborník na danú oblasť môže plnohodnotne preložiť odborný dokument. Inak by mohli nastať nezrovnalosti a nepríjemnosti s vážnymi dôsledkami. V prípade určitých odborov by mohlo dôjsť až k ohrozeniu zdravia. Preto túto problematiku nepodceňujte! Napríklad také odborné preklady pre automobilový priemysel alebo pre strojársky priemysel sú nutnosťou. Nemôže sa nimi zaoberať niekto, kto tieto odbory nepozná. Na druhej strane ani profesionál v danej oblasti, ktorý nemá odbornú znalosť jazyka. Existujú preto spoločnosti, prekladateľské agentúry, ktoré dokážu zabezpečiť preklady práve na takejto úrovni.

Prekladateľská agentúra je stávka na istotu

Skutočne sa nepokúšajte o odborný preklad sami. Prekladateľské agentúry vznikli práve pre tieto účely, tak ich využite. Pre preklad dokumentov z vášho odboru si vyhľadajte agentúru, ktorá sa týmto odvetvím zaoberá. Nie je totiž agentúra ako agentúra. Nie každá dokáže preložiť všetko. Niektoré agentúry sa napríklad špecializujú iba na marketing, či právne dokumenty, iné iba na ťažký priemysel a podobne. Niektoré prekladateľské agentúry majú naopak široký záber odborov, v ktorých dokážu spracovať preklady. Medzi ne patrí aj Prekladateľská agentúra Specta.

FOTO: Miles, freedigitalphotos.net

Article Categories:
Ako vybaviť