apr 6, 2016
1528 Views
Komentáre vypnuté na Nebankové pôžičky

Nebankové pôžičky

Written by

Aj keď sa po prijatí legislatívnych úprav týkajúcich sa hlavne poskytovania spotrebiteľských a iných úverov dosť zmenili podmienky na trhu s pôžičkami, stále je možné registrovať určité rozdiely medzi nebankovými a bankovými produktmi. Už síce nie sú také výrazné, ale je pozitívnym zistením, že záujemca o pôžičku si stále môže vybrať produkt podľa individuálnych potrieb a z portfólia  viacerých bankových aj nebankových subjektov.

 

Nebankové pôžičky už v súčasnosti poskytujú spoločnosti, ktoré majú podobne ako banky, za sebou silného finančného partnera, zabezpečené kapitálové zázemie a disponujú licenčným povolením od NBS. Obchodné a zmluvné podmienky sú transparentné a nebankové pôžičky od takýchto poskytovateľov bezpečné. Rozdielne atribúty však možno postrehnúť hlavne:

 

 • v rýchlosti vybavenia pôžičky
 • v celkovej administrácii
 • v posudzovaní bonity žiadateľa

 

Rýchlosť je vo všeobecnosti charakteristickou črtou dnešnej doby, takže aj v segmente pôžičkového trhu je oceňovaná skutočnosť, že potenciálny klient môže získať potrebné finančné prostriedky rýchlo, za pár minút, hneď. Zvyčajne možno takto pohotovo vybaviť skôr nebankovú ako bankovú pôžičku. Súvisí to obvykle s konzervatívnejším prístupom bankových inštitúcií, ktoré viac a komplexnejšie skúmajú finančné pomery žiadateľov o pôžičku a vyžadujú rozsiahlejšie dokladovanie. Existujú však aj banky, ktoré preferujú  hlavne online komunikáciu, takže sa tieto rozdiely už pomaly stierajú a hlavne klienti, ktorí už využívajú iné bankové služby môžu tiež od svojej banky získať pôžičku rýchlo a jednoducho.

 

Nebankové pôžičky k dispozícii jednoducho, rýchlo, v sume podľa vlastných predstáv

 

Požiadať o niektorú z nebankových pôžičiek je možné viacerými spôsobmi:

 • vyplniť a odoslať formulár na internetovej stránke vybranej nebankovej spoločnosti
 • zatelefonovať na kontaktnú linku poskytovateľa
 • zaslať žiadosť formou SMS
 • osobne navštíviť príslušnú pobočku

 

Podmienky pre získanie nebankovej pôžičky sú nastavené tak, aby boli vyhovujúce širokému spektru žiadateľov t.j. nielen ekonomicky činnému obyvateľstvu, ale aj poberateľom štátnych dávok a príspevkov. Potrebnú sumu pôžičky, typ pôžičky aj poskytovateľa si možno vybrať z ponuky viacerých nebankových spoločností:

 

 • na online, krátkodobé, rýchle pôžičky v intervale 25 € – 350 € sa v súčasnosti špecializujú hlavne Ferratum Bank a Pôžičkomat.sk
 • na nebankové pôžičky v rozsahu 100 € – 10 000 € a viac napríklad spoločnosti Cetelem, Home Credit, Profi Credit, Tesco Finančné služby

 

Všetky nebankové pôžičky sa vyznačujú tiež tým, že:

 

 • sú bezúčelové, získané finančné prostriedky možno využiť na čokoľvek – na úhradu bežných životných nákladov aj na osobnú spotrebu
 • sú dostupné väčšine záujemcov o tento typ finančnej výpomoci
 • obvykle nie je nutné ich zaistenie osobným ručením ani žiadnym majetkom
 • vhodný produkt si možno vybrať podľa individuálnych potrieb a možností z rôznych druhov a typov pôžičiek: nebanková pôžička online, pred výplatou, ihneď na účet …
 • ich úrokové sadzby sa pohybujú na hranici povoleného úrokového stropu, ale na druhej strane možno získať od niektorých nebankových spoločností prvú pôžičku aj zadarmo, bezúročne
 • väčšina poskytovateľov týchto pôžičiek zabezpečuje spoľahlivú klientskú podporu formou call centra alebo servisnej infolinky

 

Nakoľko sa na slovenskom pôžičkovom trhu nachádza celkom veľké množstvo rôznych nebankových produktov, žiadateľ  môže mať aj problém vybrať si potrebnú a vhodnú pôžičku. Na internete je však k dispozícii viacero finančných portálov, ktoré sa zaoberajú ich porovnávaním a môže využiť ich služby. Aj na www.vsetkypozicky.sk možno získať informácie a požiadať o takú nebankovú pôžičku, ktorá rieši vzniknutý problém klienta, ale zároveň negatívne neovplyvní jeho celkovú finančnú situáciu. V každom prípade totiž platí, že každú pôžičku je potrebné v dohodnutom termíne splatiť.

 

FOTO: © Rido / Dollar Photo Club

Article Categories:
Ako vybaviť