máj 17, 2023
154 Views
Komentáre vypnuté na Informačný QI systém – riadenie firmy pod palcom

Informačný QI systém – riadenie firmy pod palcom

Written by

Kontrolovať chod veľkej spoločnosti dá poriadne zabrať. Nemôžete byť všade a zároveň túžite mať prehľad o činnosti jednotlivých oddelení alebo pracovníkov. Jedinou možnosťou, ako efektívne riadiť spoločnosť, je využívanie informačných systémov. Softvérové riešenia pre malé a veľké podniky ponúka QI systém.

Využitie informačných systémov v praxi

Sú pre vás informačné technológie španielskou dedinou?  Oceníte malý prehľad toho, čo všetko informačný softvér dokáže. Zjednodušene a bez zveličovania môžeme povedať, že úplne všetko. Informačné systémy sú inovatívnym spôsobom, ako riadiť malé a veľké podniky. Sú cestou, ako zabezpečiť chod spoločnosti bez časových strát a finančne náročnej chybovosti. Sú možnosťou, ako zefektívniť všetky procesy vo firme.

QI softvér vám umožní kontrolovať systém práce podriadených, v reálnom čase nazrieť do výroby, skontrolovať stav zásob, určiť výšku nákladov na daný produkt a zhodnotiť návratnosť, vystavovať všetky prevádzkové dokumenty (objednávky, dodacie listy, faktúry) a viesť agendu o zamestnancoch.

Možnosti prepájania informačných modulov

Niektoré informačné systémy fungujú na princípe jeden softvér – jedna prevádzková oblasť. Informačný systém QI je jedinečný v tom, že moduly je možné ľubovoľne prepájať. V praxi je možnosť prepojenia modulov kľúčovým faktorom pre individuálne nastavenie chodu systému. Sami si určíte, ktoré moduly využijete a následne sa daný softvér implementuje do vašej podnikovej siete.

Softvér QI je tak variabilný, že neexistuje podnik, ktorý by nedokázal využiť niektorú z jeho častí. Dokonca aj menšie spoločnosti potvrdzujú, že inštaláciou softvéru dosiahli enormnú úsporu času a získali komplexný prehľad o firme.

Moduly informačného systému QI

Pre bližšiu predstavu o informačnom systéme QI si predstavme niektoré z modulov:

  • Financie a personalistika – evidencia a kontrola dochádzky, plánovanie pracovných kapacít, faktúry, kontrolovanie výkazov, aktuálny prehľad o nákladoch a ziskoch
  • Predaj a nákup – kontrola tovaru a jeho pohybu, možnosti prepojenia s modulom skladu, skladové hospodárstvo, inventúry, objednávky, faktúry
  • Riadenie výroby – určenie množstva spotrebného materiálu na výrobu produktu, výpočet nákladov a ziskovosti, evidencia zdrojov

Zhrnutie: Informačný systém QI je softvér, ktorý využijú spoločnosti podnikajúce v rôznych sférach služieb, obchodu a výroby.

 

 

Article Categories:
viem viac