jan 17, 2015
8509 Views
Komentáre vypnuté na Celoživotné vzdelávanie. Prečo je dôležité?

Celoživotné vzdelávanie. Prečo je dôležité?

Written by

Počas dlhoročnej praxe nadobudnú mnohí ľudia pocit, že ich v zamestnaní už nič nemôže prekvapiť a ďalšie vzdelávanie pre nich nie je nutné. Avšak táto predstava je mylná a vzdelávanie človeka by nemalo končiť len skončením školskej dochádzky.

Učíme sa od narodenia

Aj keď to možno ani netušíme, istú úroveň vzdelania nadobúdame už v ranom detstve. Veď rodič učí dieťa správne jesť, používať toaletu, rozprávať… Ide o neformálne vzdelávanie, no pre dieťa je nesmierne dôležité a vytvára základ jeho života. Pri nástupe do predškolského zariadenia zas dieťa absolvuje takzvané predprimárne vzdelávanie, ktoré ho naučí pripraviť sa na školu. Nasleduje školská dochádzka, kde je vzdelávanie samozrejmosťou. Jeho obsah, kvalitu, či zloženie určuje program výchovy a vzdelávania Ministerstva školstva. Čo však po skončení školy a nástupe do zamestnania?

Vzdelávanie v zamestnaní

Existujú isté typy povolaní, kde je vzdelávanie nevyhnutnosťou. Napríklad profesia lekára, či učiteľa. Vzdelávanie učiteľov sa začína už ich nástupom do zamestnania. Musia totiž absolvovať adaptačné vzdelávanie a až potom sa stávajú plnohodnotnými pedagógmi. No v mnohých povolaniach ľudia nie sú k vzdelávaniu takpovediac nútení. O zvýšenie kvalifikácie sa nezaujímajú a tak vo svojom povolaní stagnujú. Často dokonca nedokážu pracovať s bežným programovým vybavením počítača alebo komunikovať emailom. Takéto prípady sa stávajú najmä v štátnych úradoch, kedy hlavne starší zamestnanci začínajú byť k ďalšiemu vzdelávaniu ľahostajní. A dá sa v podstate povedať, že efektivita ich práce je minimálna. Čo je škoda, pretože na ich postoch by sa uplatnili omnoho šikovnejší a pružnejší zamestnanci. Samozrejme, dlhoročné skúsenosti starších zamestnancov sú na nezaplatenie. Avšak ak odmietajú ďalšie vzdelávanie a nie sú ochotní dopĺňať si vedomosti, začínajú byť neužitoční.

A preto je nevyhnutné dbať o to, aby ľudia v celoživotnom vzdelávaní nestagnovali. Nemusíte mať práve plán kontinuálneho vzdelávania na celý život. Stačí, ak sa nebudete brániť výzvam a všetky požiadavky zamestnávateľa na ďalšie vzdelávanie prijmete. Uľahčíte tým život nielen svojmu zamestnávateľovi, ale najmä sebe!

 

FOTO: zokov_111  / Dollar Photo Club

Article Categories:
Ako vybaviť