aug 20, 2018
4162 Views
Komentáre vypnuté na BOZP v kancelárii. Máte zabezpečené podmienky a kancelársky nábytok pre vykonávanie práce?

BOZP v kancelárii. Máte zabezpečené podmienky a kancelársky nábytok pre vykonávanie práce?

Written by

V dnešnej dobe nás počítače sprevádzajú na každom kroku, na pracovisku, v školách či v domácnosti. Práca na počítači vyzerá byť zdanlivo nenáročná, avšak po 8 hodín denne byť pripútaný k pracovnému stolu a prilepený k obrazovke počítača môže byť všeobecne oveľa náročnejšie ako fyzická aktivita. Nevhodná pracovná poloha zaťažuje chrbticu a neprospieva krvnému obehu. Zase práca za obrazovkou zaťažuje zrak a môže vyvolať bolesti očí a hlavy. Naše oči vykonávajú približne až tridsaťtisíc zmien pohľadu denne. Musia sa prispôsobovať rôznemu jasu obrazovky, kontrastu pozadia monitora či rôznej vzdialenosti medzi klávesnicou a počítačom.

Približne štvrtina chorôb z povolania na Slovensku je zapríčinená dlhodobým jednostranným zaťažením. Na bolesti krčnej chrbtice a problémy s očami sa sťažuje viac než polovica ľudí, ktorí pracujú s počítačom.

Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím vyskytujú na jeho pracoviskách, je podľa zákona zodpovedný zamestnávateľ.

Pod pojmom pracovisko so zobrazovacou jednotkou sa rozumie sústava zahŕňajúca zobrazovaciu jednotku (počítač) a ďalšie príslušenstvo; neoddeliteľnou súčasťou pracoviska je aj pracovné sedadlo, kancelársky stôl alebo pracovná plocha.

Jednou z povinností zamestnávateľa je zabezpečiť, aby počítač a ďalšie príslušenstvo, pracovné sedadlo, pracovný stôl alebo pracovná plocha spĺňali aspoň minimálne požiadavky uvedené v prílohe nariadenia vlády SR č. 247/2001 Z. z.

Pri práci s počítačom je dôležité sústrediť svoju pozornosť na záťaž zraku, podporno-pohybovú sústavu a neuropsychický stres.

 

Najznámejšie druhy nebezpečenstiev sú:

Technické vybavenie

Počítač, elektronické šnúry a kabeláž má byť umiestnená tak, aby nebola zdrojom pádu či nespôsobila úraz elektrickým prúdom. Nebojte sa veľkých plochých obrazoviek. Pri kúpe počítača je veľmi dôležitá investícia práve do monitora.

Záťaž zraku

Vzniká vtedy, ak nemôžeme nastaviť jas a sklon obrazovky, kontrast farieb, veľkosť znakov, ak na obrazovke vznikajú zrkadlenia a odlesky, ak je nedostatočné alebo naopak prisilné osvetlenie pracovnej plochy v porovnaní s ostatným prostredím. Prvým signálom zaťaženia zraku a nervového systému je nadmerná únava očí.

Záťaž podporno-pohybovej sústavy

  • Bolesť chrbtice

Vzniká pri nesprávnej polohe pri sedení. Doska pracovného stola alebo pracovná plocha musí mať dostatočné rozmery (spoločná plocha aspoň 1,28 m2 ) nemala by byť veľmi svetelne odrazivá. Pracovné sedadlo musí byť stabilné a musí zamestnancovi umožňovať pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť pohybov. Kancelárska stolička musí byť nastaviteľná na výšku a operadlo musí mať nastaviteľnú výšku i sklon ako majú ergonomické stoličky. Tak isto je dôležité mať výškovo nastaviteľný stôl.

  • Bolesť lakťov (tzv. tenisový lakeť)

Vzniká, ak umiestnenie klávesnice počítača a myši nie je prispôsobené zamestnancovi tak, aby mal predlaktie voči ramenu v pravom uhle.

  • Bolesť zápästia

Vzniká, ak umiestnenie klávesnice na pracovnej ploche, výška klávesov a umiestnenie myši nie je prispôsobené zamestnancovi tak, aby mal zápästie voľne a na väčšej ploche položené na pracovnej ploche.

Article Categories:
Ako na to