feb 6, 2018
1436 Views
Komentáre vypnuté na Arbitráže: Oplatia sa viac ako súd?

Arbitráže: Oplatia sa viac ako súd?

Written by

V súčasnosti sa spory nemusia riešiť len súdmi, ale existuje viacero alternatívnych riešení, ku ktorým patria aj arbitráže alebo rozhodcovské konanie. Ide o efektívne, rýchle a zároveň nie veľmi nákladné riešenie, ktorým je možné vyriešiť majetkovoprávne konflikty medzi podnikateľmi aj fyzickými osobami. Navyše výsledok arbitráže má rovnakú váhu ako rozsudok obecného súdu.

Čo to vlastne je?

Arbitráže sú zákonom uznávaným nástrojom na riešenie sporov, pričom majú u nás aj v zahraničí naozaj dlhú tradíciu. Pôvodne boli určené výhradne pre podnikateľské subjekty, a to predovšetkým z odlišných štátov. Vďaka viacerým výhodám si arbitráže našli cestu aj k fyzickým osobám.

Namiesto súdu rozhodca

V podstate ide o to, že riešenie sporu, ktorý už nastal, prípadne môže nastať v budúcnosti, sa postúpi pred neutrálnu tretiu stranu. Tá potom vydá vo veci záväzné a vykonateľné rozhodnutie. Pred nákladným a zdĺhavým súdom sa uprednostní rozhodca, skupina rozhodcov alebo stály rozhodcovský súd. Nález vydaný v tomto konaní je exekučný, teda sa proti nemu nedá odvolať a obrátiť sa dá priamo na exekútora.

Rýchle a cenovo dostupné

K neoceniteľným výhodám rozhodcovských súdov je ich cenová dostupnosť a predovšetkým rýchlosť konania. Spor sa môže vyriešiť aj v priebehu pár týždňov, čo v prípade klasického súdu znie ako nonsens. Arbitráže sú obľúbené aj vďaka tomu, že ich výsledky sú záväzné a vykonateľné. Rozhodcovské konanie je vhodné aj vtedy, ak problematická záležitosť je nedostatočne upravená zákonom. Na rozdiel od obecných súdov totiž arbitráže nie sú viazané zákonom, ale je možné ich viesť v duchu zásad spravodlivosti. Na tom sa však musia dohodnúť obe strany.

 

Foto: Bigstockphoto

 

Article Categories:
Ako na to