nov 23, 2016
1642 Views
Komentáre vypnuté na Ach, tie dane! Ako na ne?

Ach, tie dane! Ako na ne?

Written by

Blížiaci sa koniec roka znamená pre väčšinu z nás hútanie nad vianočnými darčekmi a výberom miesta silvestrovskej oslavy. Tí však, čo sa dívajú za horizont aktuálneho roka, majú zrejme v zozname ešte jednu poznámku: koniec zdaňovacieho obdobia 2016.

Týka sa to aj vás?

Ak vaše zdaniteľné príjmy v tomto roku presiahnu sumu 1 901,67 eura, rozhodne by ste nemali zabudnúť na to, že vás čoskoro čaká vyplnenie daňového priznania. Dokonca aj v prípade, ak vaše príjmy zostanú pod spomínanou hranicou, ale vykážete daňovú stratu.  Zdaniteľným príjmom sa myslí akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od nej oslobodený. Zoznamy konkrétnych typov príjmov študovať nemusíte. Stačí si nájsť na webe aplikáciu, vďaka ktorej vyplníte daňové priznanie online. Tá vám za pomoci jednoduchých otázok umožní zahrnúť do daňového priznania len také príjmy, ktoré tam skutočne majú byť. Týka sa to aj príjmu zo zdrojov v zahraničí – ak máte na Slovensku trvalý pobyt, alebo sa tu zdržiavate viac ako 183 dní v roku.

Aj priznanie má svoje výnimky

Ak máte príjem len z klasického zamestnania, nemusíte sa zaťažovať ani online daňovým priznaním, ani offline daňovým priznaním. Pokojne to môžete nechať na svojho zamestnávateľa. Len ho do 15. februára 2017 nezabudnite požiadať o vykonanie ročného zúčtovania. Daňové priznanie nepodávate ani vtedy, keď máte príjmy len od zahraničného zastupiteľského úradu a požívate výhody imunity podľa medzinárodného práva. Alebo ak ste zamestnancom EÚ a vaše príjmy už boli zdanené v prospech rozpočtu únie.

Ako to všetko stihnúť

Hoci je marec mesiacom knihy, rozhodne sa neteší veľkej obľube. Práve posledný marcový deň je každý rok základným termínom pre podanie daňového priznania. Túto lehotu si môžete posunúť až o tri mesiace, ale len vtedy, ak nebudete v konkurze alebo v likvidácii. A ak máte príjem aj zo zdrojov v zahraničí, dá sa lehota na podanie daňového priznania predĺžiť až o šesť mesiacov. V oboch prípadoch je však nevyhnutné, aby ste do konca marca oznámili správcovi dane svoj zámer. A ešte jedno upozornenie: Ak sa náhodou ocitnete v pozícii dediča zosnulého daňovníka, budete musieť podať daňové priznanie zaňho, a to do troch mesiacov po jeho smrti. Aby bola pre vás táto situácia čo najmenej náročná, odporúčame použiť appku na vyplnenie daňového priznania online, ktorá perfektne zvláda úlohu poradcu aj účtovníka v jednom.

 

Article Categories:
Ako na to