nov 8, 2015
10333 Views
Komentáre vypnuté na Viete, prečo je recyklácia tak dôležitá?

Viete, prečo je recyklácia tak dôležitá?

Written by

Je úplne prirodzené, že sa nám behom každodenného života doma nahromadia rôzne odpadky, a to predovšetkým z jedla. Aj dnes sa ešte bohužiaľ nájdu ľudia, ktorí odhodia odpad do kontajnera a neriešia, kde tieto smeti skončia. To je však chyba! Niektoré „veci“ sa môžu dostať až hlboko pod zem, kde môžu chemicky reagovať s horninami alebo jednoducho povedané: znečisťovať prostredie.

S odpadom, ktorý nám doma vzniká, by sme mali predovšetkým správne zaobchádzať. Odpad sa najskôr zhromažďuje, potom skončí na smetisku a následne sa odpadky dostávajú do procesu triedenia. Tie sú neskôr recyklované, ale i rôzne využité (výroba palív, spaľovanie …). Opatrne však  musíme zaobchádzať s nebezpečným odpadom ako sú batérie, lieky či oleje. Slovenské domácnosti však tieto základné pravidlá triedenia ovládajú, keďže až 80% rodín triedi plasty, papier, kov i sklo.

Podľa čoho triediť jednotlivý odpad?

  • Modré nádoby sú určené na časopisy, noviny, kancelárske papiere, kartóny či krabice
  • Žlté nádoby sú určené na PET fľaše, fólie či igelitové vrecká
  • Zelené nádoby slúžia na triedenie skla, sklenených nádob a črepov zo skla
  • Červené kontajnery slúžia na triedenie kovov, konzerv, súčiastok, alobalov a nápojových plechoviek

Prečo je dobré recyklovať?

Recyklácia znamená opätovné využitie odpadu. Vďaka recyklácií môžeme výrazne znížiť množstvo uloženého odpadu, zaistiť čisté životné prostredie, šetriť prírodné zdroje surovín a energie a okrem iného i ušetriť výdavky za odvoz odpadu.

Chráňte naše krásne lesy aj vy

Ak aj vy patríte medzi 80% ľudí, ktorí recyklujú, nezabúdajte na použitý nápojový kartón, ktorý je bohatým zdrojom cenných surovín. Pýtate sa, prečo práve obyčajný kartón napríklad z džúsu?  Jednotlivé vrstvy kartónu sa dajú veľmi jednoducho a rýchlo recyklovať, keďže obsahujú polyméry, papierové vlákna a v niektorých prípadoch i hliník. Pri triedení nápojových kartónov je dôležité, aby bol obal čistý a rozrezaný. Obaly sa následne pripravia k preprave, previažu sa špagátom a sú určené na recykláciu. Vedeli ste, že papierenské vlákna nápojových kartónov sú určené na výrobu papiera? Práve vďaka recyklácií týchto obalov zachránite lesy, ktoré je potrebné čoraz viac chrániť. Triedenie odpadu by nemalo byť ľahostajné nikomu z nás, a to by si mala uvedomiť každá domácnosť.

 

© monticellllo / Dollar Photo Club

Article Categories:
Ako na to