apr 2, 2017
1595 Views
Komentáre vypnuté na Tvorba záverečnej práce dá zabrať: Aké parametre musí diplomovka spĺňať?

Tvorba záverečnej práce dá zabrať: Aké parametre musí diplomovka spĺňať?

Written by

Diplomová práca, ľudovo zvaná aj diplomovka, je odborná práca, ktorej úspešné vypracovanie a následné obhájenie je jednou zo základných podmienok na úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Nejeden študent sa poriadne potrápi, kým zhromaždí všetky potrebné informácie aj relevantnú literatúru a zdroje, nehovoriac o samotnom písaní diplomovej práce, a preto sú pre mnohých veľkou pomôckou dostupné diplomové práce na stiahnutie.

Úloha a definícia diplomovej práce

Vo všeobecnosti platí, že diplomová práca je rozsiahlejšia, než práca bakalárska, pričom jej hlavným cieľom je preukázať schopnosť študenta tvorivým spôsobom spracovať odbornú tému. Zvyčajne má písomnú formu, avšak na niektorých typoch škôl, na umeleckých napríklad, môže mať aj inú formu.

Čo sa rozsahu diplomovky týka, požadovaný je rozsah najmenej 81 000 znakov (cca 45 normostrán) až do 140 000 znakov (asi 77 normostrán). Priemerná diplomová práca má od 60 do 80 strán, pričom sa do toho nerátajú prílohy vrátane dotazníka k diplomovej práci, rovnako ani úvodné časti diplomovej práce.

 

Tvorba diplomovky

Nad tvorbou diplomovej práce dozerá vedúci diplomovej práce. Cieľom školiteľa, resp. vedúceho diplomovky je v prvom rade nasmerovať študenta, aby si zvolil vhodnú tému, pomôcť mu s osnovou, citáciami či parafrázovaním, dohliadnuť na proces tvorby celej práce a odsledovať, či nejde o plagiát. To pravdaže najlepšie odhalí až Centrálny register kontroly záverečných prác po jej dopísaní a odovzdaní, ale isté indície napovedajúce, či študent píše prácu sám alebo si trochu „pomohol“, školiteľ dokáže postrehnúť. Najmä, ak so študentom pracuje pravidelne a pozná spôsob jeho práce.

Bez ohľadu na to, či ide o diplomovú prácu v odbore sociálna práca, alebo o iný študijný smer a témy, jedno dodržať treba: Písať diplomovú prácu čo možno najsamostatnejšie a aj pomoc školiteľa brať skôr ako usmernenie, ktoré nám pomôže, ale nič za nás nespraví. Gro práce by malo byť vždy na samotnom študentovi, ktorý aj tvorbou a samostatnou prácou na diplomovke dokáže, že si diplom i titul právom zaslúži.

 

 

Article Categories:
Ako na to