mar 22, 2018
1342 Views
Komentáre vypnuté na Je optický internet tou najlepšou voľbou?

Je optický internet tou najlepšou voľbou?

Written by

Pre väčšinu z nás už nie je internet takou veľkou raritou ako tomu bolo kedysi. Naopak, vnímame ho ako nutnosť, ako neodmysliteľnú súčasť nášho pracovného a súkromného života. Aby sme ale mohli internetové služby využívať, potrebujeme adekvátne pripojenie. Aké je to najlepšie?

Internet je laicky povedané zosieťovanie komunikačných uzlov, ktorých je na celom svete veľmi veľa a neustále pribúdajú ďalšie a ďalšie. Tie menšie môže vlastniť a spravovať skutočne každý bežný užívateľ. Hlavné už spravidla patria veľkým spoločnostiam s bohatým hardverovým, softwérovým vybavením a tímom odborníkov.

To, čo sa nachádza na internete – čiže  obsah – si upravuje legislatíva toho ktorého štátu osobitne. Avšak to, čo je spoločné bez rozdielu všade, je spôsob prenosu internetového signálu až ku koncovému užívateľovi. Ide v podstate o niekoľko typov, ktoré si prešli svojím vývojom.

Aj internetové pripojenie si prešlo zložitým vývojom

Aby sme si trošku rozumeli, najlepšie bude, ak prenos internetového signálu zoradíme približne chronologicky – čiže tak ako sa vyvíjal a zdokonaľoval v priebehu času. Samozrejme, nás budú zaujímať predovšetkým tie, ktoré sme mali možnosť používať aj v rámci územia Slovenskej republiky.

Skutočné začiatky spadajúce ďaleko do päťdesiatych rokov sú pre nás nepodstatné. Všetci, čo čítate, ste iste začínali systémom DIAL-UP, čo v preklade znamená prenos internetového signálu cez klasickú telefónnu linku – alebo ak chcete, cez metalický kábel. Ten celkom stačil, pretože ešte zvládol ako tak to, čo vtedy ponúkal internet. Síce prenosová rýchlosť od 28 do 56 kb/s bola pre mnohých profesionálov neprijateľnou, v globále sme však boli všetci nadšení, že niečo také vôbec existuje.

Nárast používateľského komfortu a rýchlosti

Ako ako šiel čas, prenikol do popredia takzvaný ISDN systém. Vďaka nemu k nám začal prúdiť internet cez rovnakú telefónnu linku, ale výlučne v digitálnej podobe. Navyše, mohli sme v rámci jednej linky používať súčasne aj telefón i fax. Prenosová rýchlosť vzrástla približne na dvojnásobnú úroveň, čo už robilo z internetu seriózny pracovný nástroj.

Vrcholom využívania telefónnej linky bol ale DSL systém, vďaka, ktorému sa začali internetové dáta šíriť dovtedy neuveriteľnou rýchlosťou. DSL a najmä jej vylepšená verzia ADSL má vo svojom názve slovo “asymetrický” preto, lebo rýchlosť sťahovaných dát je oveľa vyššia než tá, ktorou dáta odosielate.

Navyše, internetové dáta smerom k užívateľovi sa dostávajú na oveľa vyšších frekvenciách než samotné telefonovanie – tak sa vzájomne neovplyvňujú. Toto internetové pripojenie sa stále používa a možno povedať, že celkom v hojnom počte.

Nie je kábel ako kábel

Keď už neustále vravíme o metalických kábloch, tak tie využívajú aj poskytovatelia televíznych služieb spolu s internetovými. Ide o modernú združenú formu prenosu televízneho a internetového signálu s tak veľkým prietokom dát, že dokážu takpovediac obslúžiť čokoľvek.

Kábel je zo strechy vášho domu zvedený až do vašej obývačky a pomocou ďalších zariadení ako sú modem a wifi router, sa signál šíri do vami vybraných koncových zariadení. Výhodou káblového internetu je jeho stabilita nezávislá na vonkajších podmienkach, malá údržba a vysoká prenosová rýchlosť v podobe niekoľko desiatok Mbit. Mimoriadne sa hodí tam, kde už bola kedysi vybudovaná káblová televízna sieť, ktorá sa v podstate len zrekonštruovala.

Aby sme ale iba nechválili, tak deklarovaný strop prenosovej rýchlosti je v praxi skoro nedosiahnuteľný – v dôsledku tzv. “agregácie” sa delíte o rýchlosť s niekoľkými inými účastníkmi.

Optický kábel vám zabezpečí maximálny komfort

Posledným typom káblového internetového pripojenia je použitie optického kábla – teda optický internet – kedy sa k vám internetové dáta dostávajú cez optické vlákna doslova rýchlosťou blesku. Takto sa dosiahne enormné množstvo prenesených dát (deklarovaných niekoľko sto Mbit), ktoré stihnú obslúžiť akékoľvek koncové zariadenie vo viacerých počítačoch. Inak povedané, optická sieť vám umožní pozerať televízor v tej najvyššej obrazovej a zvukovej kvalite, hrať online hry, sťahovať doslova tony filmov a hudby a zároveň dokonca aj hlasovo komunikovať v prvotriednej kvalite.

Je treba povedať, že budovanie optických sietí je v plnom prúde, takže ak máte možnosť sa k optike pripojiť, neváhajte ani chvíľu. Ide o ideálne riešenie pre domácnosti, ale aj pre menšie firmy, veľké podniky, bankové inštitúcie a pod.. Toto odporúčanie je aj tak trochu logické, pretože ide z časového hľadiska o jedno z najmodernejších internetových pripojení.

Internetový signál je možné prenášať aj vzduchom

Isteže, existuje ešte iný spôsob pripojenia sa k internetu. Prostredníctvom rádiového signálu, šíriaceho sa vzduchom. Ten sa taktiež využíva v hojnom počte.  Získal si obľúbenosť tam, kde je nesmierne komplikované vybudovať káblový internet, čiže v husto zastavaných aglomeráciách a ťažko dostupných odľahlých miestach. Keďže využíva voľne dostupnú frekvenciu, poskytovateľov signálu je neúrekom.

Objem dát a rýchlosť ich prenášania je pomaly porovnateľná s inými súčasne využívanými typmi. Ono ak naozaj nemáte prístup k optike, nič iné vám ani nezostáva. Nakoniec musíme ešte spomenúť internetovú sieť mobilných operátorov, ktorá taktiež patrí medzi rádiový typ prenosu.

Takéto rozdelenie internetového pripojenia je naozaj iba rámcové, pretože vždy ide v globále o akýsi konglomerát káblov, rádia a satelitu. V podstate nám ide o to, aby sme vám poradili, čo si máte zadovážiť. Ak chcete teda surfovať kdekoľvek a kedykoľvek, jednoznačne vám odporúčame to najrýchlejšie pripojenie, čiže optickú sieť.

V prípade, že sa nachádzate mimo tohoto pevného pripojenia, spoľahnite sa na vášho mobilného operátora. A úplným ideálom bude, ak si od jedného poskytovateľa zakúpite internet pevný a mobilný súčasne. Niektorí operátori poskytujú aj balíčky internetových služieb spolu s televíziou. Ušetríte a budete mať jasno v tom, za čo a koľko zaplatíte.

Article Categories:
Ako na to