máj 26, 2020
788 Views
Komentáre vypnuté na Ako sa využíva vákuum v čističkách odpadových vôd?

Ako sa využíva vákuum v čističkách odpadových vôd?

Written by

Fungovanie čističiek odpadových vôd sa neustále zefektívňuje, aby dokázalo vyhovieť prudkému rozvoju kanalizácií a nárastu obyvateľov. O efektívnu činnosť čističiek sa starajú práve zariadenia pracujúce s vákuom. Ako?

Vákuum je označenie pre podtlak, teda oblasť, kde má tlak nižšie hodnoty ako v okolitom vzduchu s atmosférickým tlakom. Takýto jav má v praxi významné využitie – keďže vzduch vždy prúdi z miesta s vyšším tlakom do miesta s nižším tlakom, oblasť s vákuom sa snaží rýchlo zaplniť, čím vzniká intenzívne prúdenie. To sa dá využiť v rozličných zariadeniach. Významné uplatnenie nachádza vákuum práve v čističkách odpadových vôd, kde sa uplatňuje pri zvyšovaní čerpacej rýchlosti a vákuovej destilácii. Pri týchto procesoch sa využívajú vákuové vývevy, najmä Rootsove vývevy, ktoré vytvárajú vákuum potrebné na urýchlenie čerpania kalu.

O nič menej dôležité nie sú v čističkách odpadových vôd ani dúchadlá, ktoré dokážu vytvárať tak podtlak, ako aj pretlak. Dúchadlá sú vo vodnom hospodárstve mimoriadne dôležité pri odvzdušňovaní čistiacich a vodných nádrží. V čističkách odpadových vôd slúžia na prevzdušňovanie, aplikované sú najmä v aeračných systémoch.

Priemyselné ventilátory pre perfektnú kvalitu vzduchu

Výpary z jednotlivých kadí a filtračných zariadení čističiek odpadových vôd výrazne kontaminujú vzduch, či už zápachom, alebo aj nežiadúcimi časticami, vírusmi a baktériami. Na zaistenie maximálnej čistoty a hygienickosti vzduchu v čističkách odpadových vôd sa preto využívajú silné priemyselné ventilátory s vysokým výkonom, ktoré dokážu zabezpečiť efektívnu cirkuláciu vzduchu. Priemyselné ventilátory sa vyznačujú vysokou odolnosťou, vďaka ktorej dokážu slúžiť nepretržite pod vysokou záťažou, ktorej sú v čističkách odpadových vôd vystavované.

Vákuum a prečerpávanie vzduchu teda v čističkách odpadových vôd zohráva dôležitú úlohu. V konečnom dôsledku je to práve vákuum, vďaka ktorému dokážu čističky fungovať rýchlo, efektívne a pokrývať vysoké požiadavky moderného sveta.

Article Categories:
Ako na to