okt 28, 2019
857 Views
Komentáre vypnuté na Aké sú povinnosti pre výrobcu elektrozariadení?

Aké sú povinnosti pre výrobcu elektrozariadení?

Written by

Skôr ako si definujeme dlhý zoznam povinností pre každého elektrovýrobcu. Pomohlo by ujasniť si,  kto všetko vlastne výrobca elektrozariadení  je:

 • vyrába elektrozariadenia a uvádza ich na trh
 • predáva ich pod svojím menom alebo ochrannou známkou
 • uvádza na trh elektrozariadenia z iného štátu
 • ako zahraničný výrobca predáva na území Slovenskej republiky
 • predáva elektrozariadenie do členských štátov

A čo musí spĺňať?

Medzi jeho povinností patrí:

 1. Zaregistrovať sa a zabezpečiť aby elektrozariadenie bolo navrhnuté a vyrobené tak, aby sa uľahčila demontáž a zhodnotenie, najmä opätovné použitie a recyklácia,
 2. prihliadať na najlepšie dostupné technológie a postupy šetriace životné prostredie,
 3. poskytovať pravdivé a úplné údaje OZV,
 4. oznámiť každú zmenu,
 5. uhradiť recyklačný poplatok,
 6. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti,
 7. viesť a uchovávať evidenciu,
 8. zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu spracovateľovi,
 9. znášať všetky finančné náklady spojené so zberom.

Niektoré z týchto povinností si výrobca môže zabezpečovať prostredníctvom OZV a niektoré si musí zabezpečovať sám.

Tieto povinnosti sa môžu meniť, preto je dobré pravidelne komunikovať s OZV.

Article Tags:
Article Categories:
Ako na to