nov 6, 2022
236 Views
Komentáre vypnuté na 3 jednoduché kroky vedúce k založeniu živnosti

3 jednoduché kroky vedúce k založeniu živnosti

Written by

Najjednoduchšou formou podnikania, čo sa založenia i realizácie podnikania týka, je živnosť. Prakticky v priebehu pár minút môžete začať podnikať, a to všetko bez vysokých vstupných nákladov. Je zrejmé, že táto forma podnikania je u nás z uvedených dôvodov najviac obľúbená. Chystáte sa práve aj vy podnikať a založiť si živnosť? Tieto 3 jednoduché kroky vás čakajú.

Uvažujte aj o eseročke

Na úvod musíme spomenúť i inú formu podnikania – eseročke. Založenie s.r.o. je pomerne komplikované, čo mnohých ľudí odradí. Dobrá správa ja, že založenie s.r.o. je možné nechať na iných, a to na firmy, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú. Ich služby nie sú drahé, dokonca vás založenie s.r.o. vyjde lacnejšie ako svojpomocne. O niečo drahšie je kúpiť už založenú ready made s.r.o., ale vďaka založenej firme môžete podnikať rýchlejšie. No a eseročku by si mali iste založiť tí z vás, ktorí chcú zamestnávať ľudí, očakávajú vyššie príjmy a chcú podnikať so spoločníkmi. Ostatným bude stačiť založenie živnosti.

Kroky vedúce k založeniu živnosti

1. Výber predmetov podnikania

Ešte pred vypísaním formulárov si premyslite, aké predmety podnikania zvolíte. Môžete podnikať aj v desiatkach rôznych odvetví, ale bez oprávnenia nie je možné začať podnikať v remeselných a viazaných živnostiach. Naopak z voľných si môžete vybrať ktorýkoľvek predmet podnikania bez dodatočných povinností. Na zapísanie remeselných živností budete potrebovať výučný list alebo potvrdenie o praxi či kvalifikácii. Viazané živnosti je možné zvoliť po dodaní príslušných potvrdení, ktoré sú u danej živnosti uvedené.

2. Výber obchodného mena a miesta podnikania

Ako živnostník môžete podnikať len pod vlastným menom. Vaše meno však veľa nepovie o tom, v akej sfére podnikáte. Preto je lepšie k vlastnému menu pridať dodatok napríklad Ján Nový – hodinový manžel. Možno sa to nezdá, ale vhodne vybrané meno znamená veľký krok k úspešnému podnikaniu. Miesto podnikania môže byť totožné s vašim bydliskom. Ak si vyberiete na miesto podnikania prenajaté priestory, budete potrebovať súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

3. Návšteva jednotného kontaktného miesta

Živnosť je možné založiť aj elektronicky, ale na tento krok potrebujete vlastniť zaručený elektronický podpis. V opačnom prípade je nutné zájsť do jednotného kontaktného centra t.j. na okresný úrad – živnostenský odbor. Tu vyplníte formulár a zaplatíte správne poplatky – za jednu voľnú živnosť 5 € a za viazanú alebo remeselnú 15 €. Podnikať môžete ihneď po ohlásení živnosti.

Article Tags:
Article Categories:
Nezaradené