feb 2, 2017
8308 Views
Komentáre vypnuté na Rozdiel medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou

Rozdiel medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou

Written by

Pri zakladaní firmy býva zásadnou otázkou, akú právnu formu spoločnosti zvoliť. Ak pominieme podnikanie formou živnosti, najbežnejšie formy podnikania sú obchodné spoločnosti a to spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť 1 osoba alebo až 50 spoločníkov. V prípade jednej osoby sa spoločnosť založí zakladateľskou listinou, v prípade dvoch alebo viacerých spoločníkov podpisom spoločenskej zmluvy. Nutné je taktiež splatenie minimálne 30 % peňažných vkladov.

Akciová spoločnosť

Kapitálová spoločnosť, ktorej základný kapitál je tvorený emisiou akcií. Nákupom akcií sa akcionári stávajú spolumajiteľmi základného kapitálu. Akciovú spoločnosť môže založiť 1 právnická alebo 2 a viac fyzických osôb. Spoločnosť vzniká zostavením zakladateľskej listiny resp. zakladateľskou zmluvou vrátane stanov spoločnosti vo forme notárskej zápisnice. Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatených najmenej 30 % z peňažných vkladov.

Porovnanie vybraných vlastností spoločnosti s.r.o. a akciovej spoločnosti:

s.r.o.

a.s.

Spoločníci ručia len do výšky nesplatených vkladov. Spoločnosť sama ručí celým svojím majetkom. Akciová spoločnosť ručí celým svojím majetkom, akcionári neručia za záväzky spoločnosti
Nízka finančná náročnosť – základný kapitál je minimálne 5000 Eur. Vysoký základný kapitál – 25000 Eur.
Za s.r.o vystupuje a jej menom koná konateľ/konatelia. Za akciovú spoločnosť vystupuje a v jej mene koná predstavenstvo.
Vyššia prestíž než pri podnikaní na živnostenský list a možnosť dobrej daňovej a odvodovej optimalizácie. Vysoká prestíž oprosti iným formám podnikania.
Často lepšia pozícia pri rokovaniach a výberových konaniach a pod.
Založenie s.r.o. trvá približne 2 týždne. Založenie a.s. trvá približne 3 týždne.
Vyššia administratívna náročnosť najmä ohľadne účtovníctva. Vyššia administratívna náročnosť, zložitejšie orgány (valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada). Vyššia náročnosť na personálne obsadenie.
V prípade viacerých spoločníkov nutnosť dohovoriť sa na spoločnom postupe, cieľoch atď.; možné prípadne nezhody. Najlepší prístup k cudzím zdrojom; najvyšší stupeň ochrany veriteľov.
Zisk sa delí podľa veľkosti vkladov spoločníkov, ak v spoločenskej zmluve nie je uvedené inak. Zisk sa delí podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
Article Categories:
Ako na to